Rules on White Metal Shop

Note: Important!

Since we only use these packages, you may receive several packages that do arrive at the same time

OBS: Viktigt!

Då vi endast använder oss av dessa förpackningar, så kan det inträffa att ni får flera paket som kommer samtidigt


Rules on White Metal Shop/ Regler på White Metal Shop